Er du arbeidsgiver?

dame

Butikkjobb er ikke for alle!

Vårt engasjement og erfaring med butikk gjør oss sikre på at vi finner den rette for ditt behov.Vi er et Trøndersk vikarbyrå som leier ut til butikker i vårt område. Høyt fokus på en bransje gjør oss dyktigere til å utføre vår jobb.

Mange fordeler

  • Vi står for opplæring, alt av personalansvar og kostnader.
  • Du betaler bare timespris.
  • Å leie inn ekstra personell er mest lønnsomt for bedriftens behov.
  • Å leie inn ekstra personell vil spare deg for kostnader i forhold til å ha personell på for lange vakter.
  • Vi er et godkjent registrert vikarbyrå og følger til enhver tid pålagte regler.(Se www.arbeidstilsynet.no)

Fornøyd REMA 1000

«Vi bruker Bjørn Vikar & Bemanning når vi trenger ekstra mannskap. For oss er det alltid kunden som står i fokus, våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Bemanningen fra vår leverandør innfrir på alle måter. Vi bestiller medarbeidere akkurat på det tidspunktet vi vet vi trenger bemanning. Vår bedrift drar dermed nytte av å leie inn. Medarbeiderne som kommer liker å jobbe i butikk.  Vår øverste sjef «kunden» er ivretatt med disse menneskene.»

Vennlig hilsen
Jan Erik Antonsen, Kjøpmann Rema 1000, Dragvoll

Ta kontakt